דיני צרכנות, הקמת חברה ופירוקה, הקמת עמותות והסכמי שותפויות, הסדרי חוב והסדרי נושים, עריכת חוזים עסקיים טיפול בהפרת חוזה, תביעות כספיות למיניהן תביעות לצו עשה, וייצוג בתחום זכויות יוצרים והפרתם ועוד