ניסוח חוזים והסכמים לכל ענפי המשק, בדיקת הסכמים מורכבים, הסכמי מכר, שכירות, חוזי שותפות, חוזי עבודה, מכרזים, חוזים למתן שירותים ומוצרים ועוד