עו"ד הוצאה לפועל, בנקאות, חובות וחיובים

למשרדנו מחלקה ייעודית ולה ניסיון של עשיר בכל הקשור בהליכי הוצאה לפועל, גביית כספים מחייבים וענייני בנקאות. משרדנו מייצג מגוון לקוחות פרטיים ועסקיים שצדדים שלישיים חייבים להם כספים, כמו גם לקוחות פרטיים ועסקיים החייבים כספים לצדדים שלישיים, חייבים הנתונים בשלבים שונים של אכיפה (כדוגמת הוצאה לפועל, פשיטת רגל, איחוד תיקים וכיו"ב), בנקים וגופים פיננסיים אחרים. משרדנו ינתח כנדרש את המקרה הנדון ובהסתמך על ניסיון ועל בקיאות משפטית, כלכלית ופיננסית, נדאג לבנות את האסטרטגיה המשפטית הטובה ביותר לטובת גביית החוב, במהירות, ביעילות, במיומנות, ביושרה וביצירתיות המתחייבת. בשורה התחתונה, לתת לך את הייעוץ הנכון והמתאים ביותר.

התמחויות המחלקה

גבייה עסקית וייצוג זוכים ונושים:

> תביעות כספיות כנגד חייבים, פרטיים וחברות, לרבות הגשת תביעות המבוססות על "הרמת מסך" לשם גביית החוב מהבעלים או מהמנהלים של החברות החייבות.

> ניהול הליכים בפני לשכת ההוצאה לפעול לטובת גביית כספים על סמך המחאות שלא כובדו, פסקי דין, שטרי חוב ועוד.

> הגשת בקשות לפשיטת רגל כנגד חייבים מתחמקים, לרבות נקיטת הליכים לטובת ביטול העברות מרמה שנועדו להבריח נכסים לצדדים שלישיים.

> נקיטת הליכים של פירוק חברות החייבות כספים לעובדים, לספקים או לכל צד שלישי אחר.

> ייצוג בנקים ועסקים גדולים לטובת גביה רחבה של חובות מלקוחות וצדדים שלישיים אחרים לא משלמים.

הליכים בשם חייבים

> ניהול הליכים משפטיים בפני לשכת הוצאה לפועל לטובת הגנה על חייבים ובכלל זה, הגשת בקשות לאיחוד תיקים, חקירות יכולת, בקשות לפשיטות רגל ועוד.

> הגשת בקשות פשיטת רגל בשם חייבם לטובת איחוד מלא החובות ומתן אפשרות לחייב לנהל חיים נורמליים במגמה להביא לידי הפטר ואיפוס חובות העבר.

> גיבוש הסדרים בשם חייבים עם כלל הנושים, לטובת פתיחת "דף חדש" בחיים, בתקציב מוגדר ומוסכם מראש.

לטובת מתן מענה מהיר ומקצועי, מפעיל המשרד צוות רחב של מומחים הכולל – עורכי דין, מומחים בנקיטת הליכי הוצאה לפועל, כלכלן, חוקרים פרטיים, גובים, מעקלים ומומחים אחרים, והכל מתוך מטרה להביא לך הלקוח את התוצאה הטובה ביותר במהירות הרבה ביותר.